Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
880/UBND-NN 15-08-2019 Công văn Về việc xin rút các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi Quốc lộ 31, 4B trên địa bàn huyện
881/UBND-TCKH 15-08-2019 V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến đấu thầu qua mạng
879/UBND-VHTT 15-08-2019 V/v tổng hợp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông; đăng ký tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
871/UBND-LĐTBXHDT 13-08-2019 về việc đồng ý cho Công ty Than Khe Chàm - TKV được tư vấn tuyển lao động
867/UBND-VPĐP 13-08-2019 V/v đẩy nhanh tiến độ thẩm định lập hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
864/UBND-KTHT 13-08-2019 Công văn V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
872/UBND-NV 13-08-2019 về việc cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính 2019
866/UBND-TCKH 13-08-2019 Công văn V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành
868/UBND-KTHT 13-08-2019 Công văn V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
865/UBND-NN 13-08-2019 Công văn Về việc góp ý hồ sơ dự thảo QĐ phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP nông, lâm, thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý của ngành NN và PTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
471/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019( UBND huyện)
477/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
478/BC-BCĐ 12-08-2019 Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng `ngày toàn dân phòng, chống mua bán người`
189/KH-HĐTĐKT 12-08-2019 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
472/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc vụ hè thu
192/KH-BCĐ 12-08-2019 Kế hoạch Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019
481/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổng đàn lợn và hoạt động các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đình Lập
858/UBND-LĐTBXH-DT 12-08-2019 V/v góp ý dự thảo thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ xuất khẩu lao động năm 2019- 2020
474/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
479/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Thu thập một số chỉ tiêu về hiện trạng sản xuất cây công nghiệp lâu năm
434/TB-HĐTD 12-08-2019 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp 2019
473/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
191/KH-UBND 12-08-2019 Kế hoạch Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý trên địa bàn huyện Đình Lập
194/KH-UBND 12-08-2019 Kế hoạch Nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019 và các năm tiếp theo
190/KH-UBND 12-08-2019 Kế hoạch Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Đình Lập Giai đoạn 2019-2020
475/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)
193/KH-UBND 12-08-2019 Kế hoạch Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020
480/BC-UBND 12-08-2019 Báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”
851/UBND-NN 09-08-2019 Công văn Về việc khắc phục hậu quả mưa, lũ do bão số 3
856/UBND-VP 09-08-2019 V/v tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 4 tại chỗ
850/UBND-VP 09-08-2019 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ đoàn Kiểm tra thực hiện KSTTHC, CCTTHC, triển khai cơ chế một cửa một cửa liên thông
852/UBND-KTHT 09-08-2019 Công văn V/v Góp ý về nội dung dự toán chi phí phản biện Quy hoạch xây dựng
854/UBND-KTHT 09-08-2019 V/v tiếp tục cung ứng xi măng cứng hóa đường giao thông nông thôn
853/UBND-KTHT 09-08-2019 Công văn V/v cung cấp số liệu các công trình đối với việc tuân thủ thực hiện QCVN 09:2017/BXD
470/BC-UBND 09-08-2019 Báo cáo Tiến độ và làm rõ số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo tại kết luận số 62/KL-TTr của Thanh tra tỉnh
846/UBND-TCKH 08-08-2019 Công văn V/v tham gia ý kiến xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông
462/Bc-PCTT 08-08-2019 Báo cáo Sơ bộ tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (từ ngày 31/7/2019 đến ngày 04/8/2019) trên địa bàn huyện Đình Lập
464/BC-UBND 08-08-2019 Báo cáo hoạt động hưởng ứng `ngày toàn dân phòng, chống mua bán người`
124/GM-UBND 08-08-2019 Giấy mời Dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành Theo vị trí việc làm năm 2019
459/BC-UBND 08-08-2019 Báo cáo Tình hình phát triển làng nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp
847/UBND-NN 08-08-2019 Công văn Về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn huyện Đình Lập
465/BC-UBND 08-08-2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
844/UBND-TP 08-08-2019 V/v tuyên truyền phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
123/GM-UBND 08-08-2019 Giấy mời Dự Hội nghị Sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân Giai đoạn 2009 - 2019
460/BC-UBND 08-08-2019 Báo cáo Tình hình xây dựng nông thôn mới xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 huyện Đình Lập
463/BC-UBND 08-08-2019 Báo cáo Rà soát tổng kinh phí BT, HT và TĐC dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập
848/UBND-KTHT 08-08-2019 Công văn V/v Giải trình ý kiến góp ý về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000
837/UBND-NV 07-08-2019 V/v thu hồi thẻ người lao động hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
842/UBND-BHXH 07-08-2019 V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động và kế hoạch của BCĐ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHNT
836/UBND-LĐTBXH-DT 07-08-2019 V/v góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
841/UBND-GDĐT 07-08-2019 Về việc chỉ đạo lễ đón bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia MN xã Đình Lập
833/UBND-KTHT 06-08-2019 Công văn V/v góp ý cho dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
829/UBND-NV 06-08-2019 V/v góp ý đối với dự thảo Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố
828/UBND-GDĐT 06-08-2019 V/v rà soát số liệu phục vụ xây dựng ( dự thảo) kế hoạch triển khai Chương trình Sữa học đường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021
457/BC-UBND 05-08-2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy
188/KH-UBND 05-08-2019 kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
456/BC-UBND 05-08-2019 Báo cáo V/v thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập
823/UBND-TNMT 01-08-2019 V/v góp ý dự thảo Đề cương dự án điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
825/UBND-VP 01-08-2019 V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch Hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030
186/KH-UBND 01-08-2019 Kế hoạch thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
821/UBND-NN 31-07-2019 Công Văn V/v Tham gia ý kiến thẩm định đề xuất đối vớ Dự án đầu tư trồng rừng khu vực xã Bính Xá
831/UBND-NN 31-07-2019 Công văn V/v chủ động ứng phó cơn bão số 3
820/UBND-NN 31-07-2019 Công văn V/v người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng tới môi trường đất trồng trọt.
818/UBND-VP 31-07-2019 V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch rà soát đất của Công ty không sử dụng; tổng hợp, thống kê số lượng đơn thư và kết quả giải quyết các vụ việc tranh chấp, lấn, chiếm đất giữa người dân với các Công ty nông, lâm nghiệp
185/KH-UBND 29-07-2019 Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
449/BC-UBND 29-07-2019 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Thông tư số 212/2016/TT-BTC về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn huyện Đình Lập
450/BC-UBND 29-07-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới,Ngày Môi trường thế giới năm 2019
184/KH-UBND 29-07-2019 Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2019 - 2025
800/UBND-VHTT 29-07-2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
445/BC-UBND 26-07-2019 Báo cáo Thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
781/UBND-KTHT 24-07-2019 Công văn V/v góp ý đối với quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, thành phố.
783/UBND-NN 24-07-2019 Công văn V/v đôn đốc gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Mùa 2019
788/UBND-NV 24-07-2019 Công văn v/v đề nghị miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với công chức chuyển công tác
791/UBND-TP 24-07-2019 Công văn triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2019
782/UBND-KTHT 24-07-2019 Công văn V/v góp ý đối với quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.
785/UBND-VP 24-07-2019 V/v tăng cường xử lý, ngặn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
777/UBND-VP 23-07-2019 Công văn V/v báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thông báo kết luận kiểm tra của UBND huyện
778/UBND-VP 23-07-2019 Công văn V/v thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020
779/UBND-NV 23-07-2019 V/v báo cáo kết quả thống kê Ban quản lý và người chuyên thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu
441/BC-UBND 22-07-2019 báo cáo số liệu biên chế 2019
176/KH-UBND 22-07-2019 Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025
774/UBND-NN 22-07-2019 Công văn về việc góp ý Dự thảo Quy định, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao/kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
178/KH-UBND 22-07-2019 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 - 2025
180/KH-UBND 22-07-2019 Kế hoạch đầu tư công năm 2020
776/UBND-NN 22-07-2019 Công văn V/v đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ 2019
438/BC-UBND 22-07-2019 Báo cáo tình hình đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã tháng 7 năm 2019
Ds.NV 22-07-2019 Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển viên chức năm 2019 (Cập nhật đến hết ngày 22/7/2019)
772/UBND-VHTT 22-07-2019 Công văn góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu và tổ chức Sở VHTTDL
437/BC-UBND 22-07-2019 Báo cáo Tình hình hoạt động xây dựng 6 tháng đầu năm 2019
773/UBND-VHTT 22-07-2019 V/v đăng ký nhu cầu đầu tư , nâng cấp, sửa chữa đài truyền thanh cấp xã theo Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
177/KH-UBND 22-07-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
435/BC-BCĐ 19-07-2019 Báo cáo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
436/BC-UBND 19-07-2019 Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng ngân sách các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2017 và 2018
770/UBND-NV 19-07-2019 công văn Về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế
769/UBND-GDĐT 19-07-2019 Công văn v/v tham mưu hướng dẫn thực hiện Đề án xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh trên địa bàn huỵên
768/UBND-KTHT 19-07-2019 Công văn V/v góp ý đối với quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, thành phố
771/UBND-TNMT 19-07-2019 Về việc cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
765/UBND-GDĐT 18-07-2019 Công văn V/v sáp nhập Trường Tiểu học và Trường PTDTBT THCS xã Bắc Lãng
764/UBND-VP 18-07-2019 Công văn V/v tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện, cấp xã
431/BC-UBND 17-07-2019 Báo cáo Tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng