Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
385/UBND-TP 08-04-2020 V/v lập danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác Bồi thường nhà nước
379/UBND-VP 08-04-2020 Về việc nghị rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy
119/KH-UBND 08-04-2020 Kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
380/UBND-NV 08-04-2020 V/v cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức Chuyên viên chính năm 2020
384/UBND-TP 08-04-2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn huyện Đình Lập
195/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2020
192/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020
383/UBND-TP 08-04-2020 V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
381/UBND-VHTT 08-04-2020 V/v tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA
194/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
382/BCĐ 08-04-2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
191/BC-UBND 07-04-2020 Báo cáo Tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020
189/UBND-VP 07-04-2020 Về việc giao nhiệm vụ tham mưu kế hoạch thực hiện phương án cách ly phòng, chống Covid-19 tại một khu dân cư trên địa bàn huyện Đình Lập
190/BC-UBND 07-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 07/4/2020)
175/TB-UBND 07-04-2020 Thông báo kết luận giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 6/4/2020
378/UBND-VP 07-04-2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
364/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn V/v góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh vê tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vụ quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn
185/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
368/UBND-NN 06-04-2020 Công văn về việc rà soát, xác định tổng hợp số liệu lợn chết, ốm, buộc phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn
118/KH-BCĐ 06-04-2020 Kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2020
363/UBND-NV 06-04-2020 V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
372/UBND-NV 06-04-2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
362/UBND-VHTT 06-04-2020 tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19
187/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2020
175/UBND-TNMT 06-04-2020 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 12 vệ sinh môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020
370/UBND-KTHT 06-04-2020 Công văn V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
181/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công trình bằng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
361/UBND-VHTT 06-04-2020 V/v góp ý Dự thảo Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi Lăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
374/UBND-VP 06-04-2020 Về việc rà soát, báo cáo tình hình cụm dân cư hai bên biên giới (Thôn Bắc Xa) Việt Nam – (Bản Kéo Há) Trung Quốc
377/UBND-TP 06-04-2020 V/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
367/UBND-VHTT 06-04-2020 CV triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa bàn huyện Đình Lập
365/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn về việc thực hiện chế độ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP.
184/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 06/4/2020)
363/UBND-NV 06-04-2020 V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
186/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư
371/UBND-NN 06-04-2020 Công văn về việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học
183/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo huyện Đình Lập
373/UBND-LĐTBXH-DT 06-04-2020 V/v chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID – 19
180/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2020
360/UBND-VHTT 06-04-2020 V/v trưng dụng cơ sở lưu trú du lịch làm nơi phục vụ cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19
188/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo kết quả rút dự toán bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện quý I năm 2020
376/UBND-TNMT 06-04-2020 V/v phổ biến thông tin và tham gia, hưởng ứng Cuộc thi GreenTech
369/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn V/v cung cấp thông tin, số liệu để xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2018 và 2019
182/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020
359/UBND-VHTT 06-04-2020 V/v tuyên truyền các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
179/BC-UBND 05-04-2020 Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập(Ngày 05/4/2020)
178/BC-UBND 04-04-2020 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ-TU, ngày 25/2/2020 của Bộ chính trị và Quyết định 268-QĐ/UU về Quy chế công tác dân vận của Hệ thống chính trị.
177/BC-UBND 04-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập(Ngày 04/4/2020)
356/UBND-TP 03-04-2020 V/v đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
176/BC-UBND 03-04-2020 Báo cáoTình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuần thứ I tháng 04 năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập (Tính từ ngày 27/03/2020 đến hết ngày 02/04/2020)
354/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v góp ý dự thảo Đề cương dự án điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh Lạng Sơn
358/HD-UBND 03-04-2020 Hướng dẫn triển khai công tác văn hoá, văn nghệ năm 2020
353/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v thẩm tra phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập (diện tích thu hồi tại QĐ 766 của UBND huyện)
117/KH-BATGT 03-04-2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020
357/UBND-VP 03-04-2020 V/v thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
355/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
344/UBND-TP 01-04-2020 V/v đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
341/UBND-VP 01-04-2020 V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19
351/UBND-KTHT 01-04-2020 Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu trong phòng chống với dịch Covid-19
346/UBND-NV 01-04-2020 v/v đăng ký cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện do Học viện HCQG tổ chức năm 2020
348/UBND-LĐTBXH-DT 01-04-2020 V/v Phân định danh sách các xã, thôn vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
343/UBND-TP 01-04-2020 Về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
350/UBND-BQL 01-04-2020 Công văn V/v thực hiện phòng chống dịch Covid -19 trên các công trường xây dựng
352/UBND-NV 01-04-2020 V/v đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020
345/UBND-TNMT 01-04-2020 V/v ý kiến về điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa cây, nhựa thông tại huyện Đình Lập
347/UBND-VP 01-04-2020 về việc cấp, quản lý, sử dụng khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
174/BC-UBND 01-04-2020 Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập
342/UBND-VHTT 01-04-2020 Về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
116/KH-BCĐ 01-04-2020 Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020
17BC-UBND 01-04-2020 Báo cáo rà soát danh sách người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
349/UBND-NV 01-04-2020 V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
171/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Th
168/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Đình Lập
336/UBND-TCKH 31-03-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
167/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
173/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo rà soát dự toán chi NSNN quý I, năm 2020 của huyện Đình Lập
332/UBND-TP 31-03-2020 Về việc tăng cường công tác bồi thường nhà nước năm 2020
166/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Đình Lập quý I năm 2020.
339/UBND-NV 31-03-2020 V/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập và văn bằng do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp
112/KH-UBND 31-03-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2020
169/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ từ đầu Chương trình đến hết tháng 02/2020
337/UBND-VPĐP 31-03-2020 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
111/KH-UBND 31-03-2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND cấp xã, thị trấn quý II năm 2020
114/KH-UBND 31-03-2020 Kế hoạch Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020
172/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn
331/UBND-TNMT 31-03-2020 V/v xin ý kiến hướng dẫn nội dung liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất
167/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
335/UBND-NV 31-03-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
340/UBND-VP 31-03-2020 V/v nhất trí đề xuất xin chủ trương khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
338/UBND-NN 31-03-2020 Công văn về việc điều tra, theo dõi và phòng chống bọ ánh kim hại Hồi năm 2020
113/KH-UBND 31-03-2020 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Đình Lập năm 2020
323/UBND-CCT 30-03-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải
165/BC-UBND 30-03-2020 Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
328/UBND-VP 30-03-2020 V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình “ chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đình Lập
327/UBND-VP 30-03-2020 Về việc rà soát danh sách người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội
164/BC-UBND 30-03-2020 Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 2019
325/UBND-VHTT 30-03-2020 V/v đề nghị các đình và nơi thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người
63/BC-UBND 30-03-2020 Báo cáo tình hình hỗ trợ thiệt hại do mưa đá, dông lốc ngày 24-25 tháng 01 năm 2020
329/UBND-TNMT 30-03-2020 V/v phối hợp kiểm tra, xem xét thực hiện Dự án trồng rừng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh tại xã Kiên Mộc
324/UBND-VHTT 30-03-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy