Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
169/KH-UBND 24-06-2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 nămngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
651/UBND-NV 24-06-2019 Công văn V/v thực hiện rà soát, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực nội vụ
650/UBND-NN 24-06-2019 Công văn V/v Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Lạng Sơn
649/UBND-VP 21-06-2019 V/v góp ý dư thảo QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa
648/UBND-VP 21-06-2019 V/v tham mưu cho Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện Kế hoạch tổ chức diễn tập động viên trong diễn tập KVPT huyện Đình Lập năm 2019.
647/UBND-GDĐT 21-06-2019 Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
345/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tháng 6 năm 2019
359/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Tình hình và kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
644/UBND-KTHT 20-06-2019 Công văn V/v Xin ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
354/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường năm 2019
349/BC-BATGT 20-06-2019 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông quý II, 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2019 huyện Đình Lập
355/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
351/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Công tác người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm
646/UBND-NN 20-06-2019 Công văn về việc phổ biến quy trình canh tác sắn, quy trình sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá và quy trình tự sản xuất giống sắn sạch bệnh khảm lá
642/UBND-TP 20-06-2019 Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
353/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
347/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Số lượng đối tượng thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn
357/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
358/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019
346/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019
350/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáoTình hình triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn
356/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng , chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XII
352/BC-UBND 20-06-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án 500 Trí thức trẻ tại huyện Đình Lập
343/BC-UBND 19-06-2019 Báo cáo Tổng hợp số liệu lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi huyện Đình Lập
636/UBND-NV 19-06-2019 Công văn V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân Hội Cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB
635/UBND-TP 19-06-2019 Công văn tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn huyện
168/KH-BCĐ 19-06-2019 Kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua, bán Người
634/UBND-TP 19-06-2019 Góp ý dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
340/BC-UBND 19-06-2019 Báo cáo về việc rà soát, phân loại và dự kiến các loại sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật lên tủ sách pháp luật điện tử quốc gia
165/KH-UBND 19-06-2019 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
639/UBND-TCKH 19-06-2019 Công văn V/v tham gia ý kiến về quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với cấp huyện, thành phố
342/BC-UBND 19-06-2019 Báo báo về việc thực hiện dự án trọng điểm quý II và 6 tháng đầu năm 2019
631/UBND-VP 19-06-2019 V/v đề nghị góp ý đối với danh mục TTHC tổ chức thực hiện vào sáng thứ 7 hàng tuần tại UBND cấp huyện, cấp xã
637/UBND-NV 19-06-2019 Công văn V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Đại hội LHTN Việt Nam huyện Đình Lập lần thứ V
341/BC-UBND 19-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang giai đoạn 2015-2019
634/UBND-TP 19-06-2019 Góp ý dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
640/UBND-KTHT 19-06-2019 Công văn V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019.
166/KH-BCĐ 19-06-2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019
342/BC-UBND 19-06-2019 Công văn V/v xây dựng Đề án sáp nhập và thực hiện các nội dung sáp nhập thôn, khu phố năm 2019
167/KH-UBND 19-06-2019 Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Đình lập
633/UBND-NN 19-06-2019 Công văn về việc đăng ký sản phẩm địa phương tham gia OCOP
339/BC-UBND 19-06-2019 Báo cáo Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
164/KH-UBND 19-06-2019 Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và Đại biểu HĐND các xã, thị trấn năm 2019
344/BC-UBND 19-06-2019 Báo cáo Tình hình đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã tháng 6 năm 2019
629/UBND-VP 18-06-2019 V/v xin ý kiến chỉ đạo công hàm Hội đàm tại mốc 1276, mốc 1284 và việc xin ý kiến vận chuyển vật liệu qua đường thông tầm nhìn biên giới đoạn từ mốc 1269 về hướng 1268
623/UBND-TCKH 17-06-2019 Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công của Việt Nam.
619/UBND-NV 17-06-2019 Công văn Về việc định hướng nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn huyện
163/KH-UBND 17-06-2019 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
334/BC-UBND 17-06-2019 Báo cáo Số lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2019
620/UBND-VP 17-06-2019 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối kiểm soát TTHC
161/KH-UBND 17-06-2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
336/BC-UBND 17-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
325/BC-UBND 17-06-2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6;nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2019( UBND huyện)
622/CTĐ 17-06-2019 Công văn V/v thực hiện chế độ báo cáo về công tác Thi đua, khen thưởng Cụm thi đua 5 huyện Biên giới 6 tháng đầu năm 2019
162/KH-UBND 17-06-2019 Kế hoạch Biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 của huyện Đình Lập
624/UBND-VP 17-06-2019 Công văn V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng quy chế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sử dụng các nguồn kinh phí từ việc ủng hộ các công trình, đóng góp của doanh nghiệp xã hội hóa theo quy định
333/BC-UBND 17-06-2019 Báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2019
621/UBND-VPĐP 17-06-2019 Công văn về việc chuẩn bị và đăng ký thời gian tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010-2020
335/BC-UBND 17-06-2019 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện công tác quy hoạch thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập
388/BC-UBND 17-06-2019 Báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch đối với người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức
337/BC-UBND 16-06-2019 Báo cáo Kết quả xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cấp xã
611/UBND-NN 14-06-2019 Công văn V/v kết nối trực tuyến phục vụ Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
614/UBND-NV 14-06-2019 Công văn V/v chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn Kiểm tra Đề án 500 Trí thức trẻ
331/BC-UBND 14-06-2019 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninhcác xã biên giới huyện Đình Lập
613/UBND-TCKH 14-06-2019 Công văn V/v tham gia kiến góp ý dự thảo về trình tự, thủ tục hỗ trợ vật nuôi do dịch bệnh
617/UBND-VP 14-06-2019 V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33 - CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
610/UBND-VP 14-06-2019 Công văn V/v bố trí đầu mối tiếp nhận bưu gửi qua mạng bưu chính phục vụ cơ quan Nhà nước
160/KH-UBND 14-06-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết trong xây dựng nề quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
612/UBND-KTHT 14-06-2019 Công văn V/v hướng dẫn Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019
615/UBND-TP 14-06-2019 Công văn báo cáo 6 tháng công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2019
330/BC-UBND 14-06-2019 Báo cáo Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện do UBND huyện chủ trì chỉ đạo, triển khai thực hiện
332/BC-UBND 14-06-2019 Báo cáo Giải trình của UBND huyện về thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP năm 2018
618/UBND-NV 14-06-2019 Công văn V/v chuyển lớp tham gia Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
609/UBND-VHTT 13-06-2019 V/v góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
327/BC-UBND 13-06-2019 Báo cáo Thực trạng hoạt động của các Trạm Y tế xã, thị trấn và chất lượng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại các Trạm Y tế trên địa bàn huyện Đình Lập
328/BC-UBND 13-06-2019 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP quý II năm 2019
323/BC-BCĐ 13-06-2019 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
325/Bc-UBND 13-06-2019 Báo cáo Thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2017
321/BC-UBND 12-06-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
320/BC-UBND 12-06-2019 Báo cáo Tình tình hình thực hiện chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập
317/BC-UBND 12-06-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích huyện Đình Lập
322/BC-UBND 12-06-2019 Báo cáo một số nội dung phục vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Nội vụ năm 2019
318/BC-UBND 12-06-2019 Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019
607/UBND-NV 12-06-2019 Công văn V/v đề nghị thẩm định tài liệu hết giá trị
608/HĐTĐKT 12-06-2019 Công văn về việc xin ý kiến về việc khen thưởng
319/BC-UBND 12-06-2019 Báo cáo Các khu đất liền kề hoặc lân cận gần nhất đã được bán đấu giá có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất mà dự kiến thực hiện dự án các khu dân cư, khu đô thi mới trên địa bàn huyện Đình Lập
Báo cáo Đánh giá hoạt động các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đ 11-06-2019 Báo cáo Đánh giá hoạt động các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đình Lập
314/BC-UBND 11-06-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện đề án GTNT bằng công nghệ gia cố tro bay kết hợp xi măng tại xã Kiên Mộc, và xã Châu Sơn huyện Đình Lập
606/UBND-TNMT 11-06-2019 V/v xây dựng Phương án sử dụng đất đối với phần quỹ đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập trả về địa phương quản lý.
315/BC-UBND 11-06-2019 Báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
605/UBND-TTr 11-06-2019 Về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Vi Văn Trí, khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
316/BC-UBND 11-06-2019 Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập ( báo cáo phục vụ đoàn giám sát của HDND tỉnh)
158/KH-UBND 10-06-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình kết nối các đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn huyện Đình Lập
313/BC-UBND 10-06-2019 Báo cáo Tình hình triển khai công tác hội nhập quốc tế về kinh tế 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
601/UBND-VP 07-06-2019 V/v mở rộng sân và làm đường bê tông lên khu Thao trường, Bãi tập tại Nà Chiêu, thôn Bình Chương, xã Đình Lập
602/UBND-NN 07-06-2019 Công văn V/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thuỷ sản 2019
598/UBND-VPĐP 07-06-2019 V/v thực hiện kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới xã Kiên Mộc
157/KH-BCĐ 07-06-2019 Kế hoạch Phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”
600/UBND-GDĐT 07-06-2019 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; dự thảo Quyết định về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục vàĐào tạo; dự thảo Đề án giải thể Trung tâ
310/Bc-UBND 07-06-2019 Báo cáo Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019