Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

ĐÌNH LẬP: HƠN 10.000 ĐỐI TƯỢNG KHÓ KHĂN ĐƯỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID – 19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ – CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 và Quyết định số 15/2020/QĐ – TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19, UBND huyện Đình Lập đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID  -19, chỉ đạo các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng được hưởng.

Đình Lập hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch CoVid -19

Trong đợt hỗ trợ này, toàn huyện Đình Lập có 10475 người thuộc 13 đơn vị được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định với tổng số tiền là 8 tỷ 342 triệu 250 nghìn đồng. Trong đó có 146 người có công, 502 đối tượng bảo trợ xã hội, 5443 hộ nghèo và 4384 hộ cận nghèo. Thời gian hỗ trợ từ ngày 30/4 và hoàn thành vào ngày 01/5/2020. Việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID – 19 đã góp phần ổn định xã hội, đảm bảo cuộc sống cho các đối tượng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến nhân dân đúng lúc, kịp thời, bảo vệ được người dân trong đại dịch.

 

T/h: Thế Mạnh

Trung tâm VHTT&TT Huyện Đình Lập