Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đình Lập khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

      Ngày 13/01/2020, Huyện ủy Đình Lập tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 63 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

 

      Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 13/01- 16/01/2020, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan trong quá trình học tập và được nghe thông tin thời sự thế giới, trong nước, trên địa bàn tỉnh và huyện. Qua lớp bồi dưỡng sẽ là cơ sở để mỗi quần chúng xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên, người chiến sỹ cách mạng để thường xuyên tu dưỡng, xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Viêt Nam. Góp phần vào công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp xây dựng đất nước, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, xây dựng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

T/h: Bích Huệ

Trung tâm VHTT&TT huyện Đình Lập