Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Cao Lộc

Ngày 24/5/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh đã làm việc với UBND huyện Cao Lộc về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2017.

 

 

 

Năm 2017, dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao huyện Cao Lộc là 263,59 tỷ đồng, HĐND - UBND huyện giao là 277 tỷ đồng. UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách năm 2017, ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế, đặc biệt trong kinh doanh vận tải, bến bãi, xây dựng cơ bản…; tập trung rà soát các khoản thu, sắc thuế nhằm tăng thu ngân sách, đôn đốc thu nợ ngân sách. Đến hết tháng 4/2017, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện là 99,3 tỷ đồng, đạt 37,67% dự toán tỉnh giao, đạt 35,85% dự toán huyện đề ra, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Cao Lộc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tăng cường rà soát, kiểm tra các sắc thuế, khoản thu của các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp tự kê khai và được giao khoán thu; tập trung thu đúng, đủ các loại thuế, phí thu từ đất, xây dựng cơ bản, vận tải, bến bãi, khai thác tài nguyên, dịch vụ thương mại; quản lý tốt hoạt động phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ, niêm yết giá; tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra thuế và chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Các sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường phối hợp với UBND huyện trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước./.

 

Phương Linh