Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
352/QĐ-UBND 21-02-2019 Quyết định về việc đề nghị ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp 2018
45/KH-UBND 18-02-2019 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
25/BC-HĐTT 14-01-2019 Báo cáo: Kết quả tổ chức thi tuyển viên chức sự ngiệp năm 2018
12/KH-HĐNVQS 11-01-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2019
01/BATGT 11-01-2019 Công văn Khắc phục những vị trí dây điện, viễn thông vượt đường không đủ tĩnh, không theo quy định
10/KH-UBND 11-01-2019 Kế hoạch Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2019
55/UBND-NN 11-01-2019 Công văn góp ý Chương trình tổng thế ` Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo và hệ thống công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất khu vực niền núi phía Bắc`
13/KH-UBND 11-01-2019 Kế hoạch Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
49/UBND-NV 11-01-2019 V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
52/UBND-GDĐT 11-01-2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2019 - 2025
611/BC-UBND 05-12-2018 Báo cáo Kết quả xử lý giải quyết đất, tài sản công trên địa bàn huyện Đình Lập
1029/UBND-NV 14-11-2018 V/v đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2018
186/KH-UBND 29-10-2018 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018
188/KH-UBND 29-10-2018 Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
511/BC-UBND 19-10-2018 Báo cáo Tình hình đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã tháng 10 năm 2018
509/BC-UBND 19-10-2018 Báo cáo Điều tra khảo sát giá đất năm 2018, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019
941/UBND-BHXH 17-10-2018 V/v hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình và báo cáo tăng, giảm người tham gia bảo hiểm y tế
940/UBND-NN 16-10-2018 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định lập hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
152/GM-UBND 15-10-2018 Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019
501/BC-UBND 15-10-2018 Báo cáo: Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn huyện Đình Lập
499/BC-UBND 15-10-2018 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác từ sau Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 ủy ban công tác liên hợp
938/UBND-NN 15-10-2018 Công văn về việc đăng ký các mô hình phát triển sản xuất năm 2019
494/BC-UBND 15-10-2018 Báo cáo Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
932/UBND-VP 15-10-2018 V/v phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc triển khai xây dựng hàng rào sắt
502/BC-UBND 15-10-2018 Báo cáo Về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện trên địa bàn huyện Đình Lập Giai đoạn 2000 – 2018
493/BC-UBND 15-10-2018 Báo cáo Tình hình, kết quả công tác đối ngoại năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019
939/UBND-TCKH 15-10-2018 Công văn V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
180/KH-UBND 12-10-2018 Tổ chức Lễ khánh thành cầu Phố Cũ thị trấn Đình Lập chào mừng ngày giải phóng huyện Đình Lập 31/10/2018
911/UBND-VP 11-10-2018 V/v góp ý dự thảo văn bản bãi bỏ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh
915/UBND-TTDVNN 11-10-2018 Công văn V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh vụ thu đông trên đàn vật nuôi và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
2445/QĐ-UBND 11-10-2018 Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách
913/UBND 11-10-2018 V/v cung cấp số liệu xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
914/UBND-NV 11-10-2018 V/v đánh giá chấm điểm và cung cấp số liệu về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
920/UBND-KTHT 11-10-2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
909/UBND-NV 10-10-2018 V/v thực hiện bố trí sắp xếp cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định
2415/QĐ-UBND 10-10-2018 Quyết định Về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với viên chức (Nông Thị Vân)
532/TB-UBND 10-10-2018 Thông báo Kết quả trúng tuyển Kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 (Vy Thị Đa)
2417/QĐ-UBND 10-10-2018 Quyết định Về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với viên chức (Tô Thị Bông)
2416/QĐ-UBND 10-10-2018 Quyết định Về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với viên chức (Nông Văn Duy)
908/UBND-TCKH 09-10-2018 V/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2018
907/UBND-NV 09-10-2018 V/v cử công chức tham dự Lớp bồi dưỡng về kỹ năng cung ứng dịch vụ hành chính công
901/UBND-NV 08-10-2018 V/v đôn đốc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm
896/UBND-KTHT 08-10-2018 Công văn V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
482/BC-UBND 08-10-2018 Báo cáo: số kinh phí giảm trừ sự nghiệp y tế, số thu sự nghiệp năm 2018, năm 2019
903/UBND-NV 08-10-2018 V/v báo cáo việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2018
898/UBND-TCKH 08-10-2018 Công văn V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV
528TB.UBND 08-10-2018 Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
900/UBND-KTHT 08-10-2018 V/v di chuyển cột viễn thông phục vụ thi công dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) – Cầu Bản Lự, xã Kiên Mộc
895/UBND-TCKH 08-10-2018 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
481/BC-UBND 08-10-2018 Báo cáo: Tổng hợp tình hình thiệt hại do cơn bão số 06
902/UBND-NV 08-10-2018 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông công lập
897/UBND-TCKH 08-10-2018 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
483/BC-BCĐ 08-10-2018 Báo cáo: Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2018
899/UBND-KTHT 08-10-2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về các lĩnh vực QLNN thuộc ngành Xây dựng
480a/BC-UBND 04-10-2018 Báo cáo Kết quả chuyến công tác tại huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc của Đoàn đại biểu huyện Đình Lập
2385/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực chiện công trình trường Mầm non II Lâm Ca( Nguyễn Văn Lý)
2386/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình trường Mầm non II lâm ca( Tô Văn Ngôn)
2381/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựng trường Mầm non II xã Lâm Ca ( Hoàng Thị Duyên)
2384/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình trường Mần non II Lâm Ca ( Hoàng Văn Toàn)
2388/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Công trình Trường Mầm non II xã Lâm Ca
2383/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất đer xây dựng công trình trường Mầm non II Lâm Ca (Giáp Văn Khang)
2390/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất ( Hoàng sỹ Cương)
2387/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình trường Mầm non II xã Lâm Ca ( Hoàng Văn Tắc)
2382/QĐ-UBND 04-10-2018 Quyết định về việc thu hồi đất để xây dựnh trường Mầm non II xã Lâm Ca( Bế Văn Ngô)
179/KH-UBND 03-10-2018 Kế hoạch: ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan trên địa bàn huyện năm 2019
873/UBND-NV 01-10-2018 V/v lập danh sách đăng ký tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
875/UBND-KTHT 01-10-2018 Công văn V/v xin ý kiến sửa đổi một số điều Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh
872/UBND-VP 01-10-2018 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
874/UBND-TCKH 01-10-2018 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu tài sản công
877/UBND-TCKH 01-10-2018 Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
869/UBND-KTHT 28-09-2018 Công văn V/v di chuyển cột viễn thông phục vụ thi công dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
870/UBND-NV 28-09-2018 Công văn V/v góp ý dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2021
868/UBND-KTHT 27-09-2018 Công văn V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng
862/UBND-TCKH 27-09-2018 Công văn đôn đốc giải ngân kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
863/UBND-TCKH 27-09-2018 Công văn đôn đốc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
867/UBND-NN 27-09-2018 Công vănV/v tăng cường tuyên truyền các nội dung văn bản liên quan đến việc trồng rừng Tại Khuổi Lỷ, thôn Bản Chuông, xã Đình Lập của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập
859/UBND-NV 27-09-2018 V/v báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp số liệu đề nghị danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
866/UBND-NN 27-09-2018 Công văn V/v Phối hợp triển khai đề án rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng trên địa bàn huyện
865/UBND-VP 27-09-2018 V/v phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc xây dựng hàng rào sắt tại khu vực mốc 1200 - 1299
864/UBND-NV 27-09-2018 V/v tổng hợp kết quả thực hiện Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
461/BC-UBND 26-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
465/BC-UBND 26-09-2018 Báo cáo Kết quả giải quyết Hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của công dân
850/UBND 26-09-2018 V/v rà soát hoạt động của trạm phát lại truyền hình trên địa bàn huyện Đình Lập
462/BC-BCĐ 26-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
855/UBND-NV 26-09-2018 V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
464/BC-UBND 26-09-2018 Báo cáo:Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượngTheo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
849/UBND 26-09-2018 V/v phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống đài truyền thanh cho các xã thuộcCT MTQG xây dưng NTM 2018
858/UBND-KTHT 26-09-2018 Công văn về việc Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
459/BC-UBND 25-09-2018 Báo cáo Kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện
848/UBND-TTDVNN 25-09-2018 V/v quản lý sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông
847/UBND-NV 25-09-2018 V/v không có nhu cầu xây dựng bộ đề thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018
139/GM-BCĐ 25-09-2018 Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
451/BC-UBND 24-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Đình Lập
842/UBND-NV 24-09-2018 V/v đề nghị cấp mã số làm thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức
833/UBND-VP 24-09-2018 về việc giao nhiệm vụ xử lý vi phạm, tăng cường quản lý bảo vệ rừng đông ké xã Bắc Lãng
831/UBND-NV 24-09-2018 V/v tổ chức Đại hội Hội Khuyến học xã Lâm Ca khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
841/UBND-VP 24-09-2018 V/v đề nghị thẩm định Thư ý định ký kết quan hệ hữu hảo quốc tế
454/BC-UBND 24-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
844/UBND-TCKH 24-09-2018 Công văn tham gia góp ý dự thảo Hướng dẫn đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
453/BC-UBND 24-09-2018 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giao thông và sự nghiệp môi trường giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn huyện Đình Lập