Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
368/UBND-NN 06-04-2020 Công văn về việc rà soát, xác định tổng hợp số liệu lợn chết, ốm, buộc phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn
363/UBND-NV 06-04-2020 V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
370/UBND-KTHT 06-04-2020 Công văn V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
367/UBND-VHTT 06-04-2020 CV triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên địa bàn huyện Đình Lập
365/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn về việc thực hiện chế độ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP.
371/UBND-NN 06-04-2020 Công văn về việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học
183/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo huyện Đình Lập
369/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn V/v cung cấp thông tin, số liệu để xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2018 và 2019
179/BC-UBND 05-04-2020 Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập(Ngày 05/4/2020)
356/UBND-TP 03-04-2020 V/v đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
354/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v góp ý dự thảo Đề cương dự án điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh Lạng Sơn
355/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
344/UBND-TP 01-04-2020 V/v đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
341/UBND-VP 01-04-2020 V/v đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19
346/UBND-NV 01-04-2020 v/v đăng ký cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện do Học viện HCQG tổ chức năm 2020
348/UBND-LĐTBXH-DT 01-04-2020 V/v Phân định danh sách các xã, thôn vùng DTTS và MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
343/UBND-TP 01-04-2020 Về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
352/UBND-NV 01-04-2020 V/v đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020
345/UBND-TNMT 01-04-2020 V/v ý kiến về điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa cây, nhựa thông tại huyện Đình Lập
347/UBND-VP 01-04-2020 về việc cấp, quản lý, sử dụng khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
342/UBND-VHTT 01-04-2020 Về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
349/UBND-NV 01-04-2020 V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
168/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Đình Lập
336/UBND-TCKH 31-03-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
166/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện Đình Lập quý I năm 2020.
339/UBND-NV 31-03-2020 V/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập và văn bằng do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp
169/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ từ đầu Chương trình đến hết tháng 02/2020
337/UBND-VPĐP 31-03-2020 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
167/BC-UBND 31-03-2020 Báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022
335/UBND-NV 31-03-2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
340/UBND-VP 31-03-2020 V/v nhất trí đề xuất xin chủ trương khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
338/UBND-NN 31-03-2020 Công văn về việc điều tra, theo dõi và phòng chống bọ ánh kim hại Hồi năm 2020
323/UBND-CCT 30-03-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải
165/BC-UBND 30-03-2020 Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
328/UBND-VP 30-03-2020 V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình “ chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đình Lập
327/UBND-VP 30-03-2020 Về việc rà soát danh sách người dân đã đến bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội
164/BC-UBND 30-03-2020 Báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 2019
325/UBND-VHTT 30-03-2020 V/v đề nghị các đình và nơi thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người
63/BC-UBND 30-03-2020 Báo cáo tình hình hỗ trợ thiệt hại do mưa đá, dông lốc ngày 24-25 tháng 01 năm 2020
329/UBND-TNMT 30-03-2020 V/v phối hợp kiểm tra, xem xét thực hiện Dự án trồng rừng của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đạt Anh tại xã Kiên Mộc
324/UBND-VHTT 30-03-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
322/UBND-VHTT 30-03-2020 V/v góp ý góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh
330/UBND-TP 30-03-2020 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thay thế Hướng dẫn liên ngành số 4206/HDLN-STP-STC-STNMT ngày 09/11/2018
321/UBND-VP 28-03-2020 V/v thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
316/UBND-NV 27-03-2020 V/v hoàn thiện hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ kỳ II năm 2020
160/BC-UBND 27-03-2020 Báo cáo Công tác phòng chống dịch Covid – 19 và công tác quản lý,giám sát người từ Trung Quốc về nước và đang ở Trung Quốc trên địa bàn huyện Đình Lập (Báo cáo Tuần từ ngày 21/3 đến 30/3/2020
314/UBND-VP 27-03-2020 Về việc thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
319/UBND-KTHT 27-03-2020 Công văn /v góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng – Pò Phát, thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
158/BC-UBND 27-03-2020 Đánh giá Đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chỉnh Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ (gọi tắt là Nghị định số 85)
162/BC-UBND 27-03-2020 Báo cáo Về việc kiểm tra, xử lý đơn của ông Lô Triệu Lý, thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
317/UBND-NN 27-03-2020 Cung cấp thôn tin số liệu phục vụ xây dựng quy định cấp độ rủi ro thiên tai
159/BC-UBND 27-03-2020 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập
315/UBND-NV 27-03-2020 V/v đề nghị cấp mã số làm thẻ đối với cán bộ, công chức
320/UBND-VHTT 27-03-2020 V/v tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
161/BC-UBND 27-03-2020 Báo cáo số lượng công chức tăng, giảm năm 2019
318/UBND-TCKH 27-03-2020 Công văn V/v cung cấp thông tin cán bộ đầu mối phụ trách DDCI tại UBND huyện Đình Lập
156/BC-UBND 26-03-2020 Bao cáo thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ
107/KH-UBND 26-03-2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của Trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2020
108/KH-UBND 26-03-2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
106/KH-UBND 26-03-2020 Kế hoạch Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020
157/BC-UBND 26-03-2020 Báo cáo Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập
299/UBND-KTHT 25-03-2020 Công văn V/v góp ý, dự thảo Kế hoạch Dự trữ hàng hóa nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
309/UBND-LĐTBXH-DT 25-03-2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 (Lương Vũ Thăng)
306/UBND-VP 25-03-2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
297/UBND-NV 25-03-2020 Công văn đôn đốc triển khai thực hiện sáp nhập thôn và đăng ký sáp nhập năm 2020
311/UBND-VHTT 25-03-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định 135/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
304/UBND-TNMT 25-03-2020 V/v góp ý dự thảo Đề cương lập "Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020"
301/UBND-NN 25-03-2020 Công văn V/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động; Hướng dẫn quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh và quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
308/UBND-NV 25-03-2020 V/v báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
303/UBND-TNMT 25-03-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
104/KH-UBND 25-03-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2020
298/UBND-VHTT 25-03-2020 V/v tuyên truyền công tác phát triển doanh nghiệp năm 2020; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba - năm 2021
305/UBND-VP 25-03-2020 Về việcHướng dẫn Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động
312/UBND-VP 25-03-2020 v/v cung cấp danh sách người phát ngôn cà cung cấp thông tin cho báo chí
33/UBND-TNMT 25-03-2020 V/v cung cấp nội dung có liên quan để giải quyết tranh chấp đất đai
302/UBND-TNMT 25-03-2020 V/v triển khai hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020
307/UBND-NV 25-03-2020 V/v xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về ”Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”
105/KH-UBND 25-03-2020 Kế hoạch Hành động thực hiện chiến chiến lược dân số Việt NamGiai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đình Lập
153/BC-UBND 24-03-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp của UBND huyện Đình Lập
152/BC-UBND 24-03-2020 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” (giai đoạn 2015 - 2020)
103/KH-UBND 24-03-2020 103/KH-UBND
149/BC-HĐTD 24-03-2020 Báo cáo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 vòng I
151/BC-UBND 24-03-2020 Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2019-2022
150/BC-UBND 24-03-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2020 phương hướng nhiệm vụ
154/BC-UBND 24-03-2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2013 –
155/BC-UBND 24-03-2020 Kết quả tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, tổ chức lễ hội năm 2020
147/BC-UBND 23-03-2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện quý I; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020
148/BC-UBND 23-03-2020 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020
146/BC-UBND 23-03-2020 Báo cá kết quả sử dụng kinh phí đất trồng lúa năm 2019 và nhu cầu dự toán kinh phí năm 2020
296/UBND-VP 23-03-2020 V/v đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã
294/UBND-KTHT 23-03-2020 Công văn V/v góp ý dự thảo kế hoạch tổng rà soát phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
293/UBND-TCKH 23-03-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh (lần 2).
292/UBND-LĐTBXH-DT 20-03-2020 Thông báo kết quả vận động Quỹ năm 2019 và vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn Đáp nghĩa” và Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2020
145/BC-UBND 20-03-2020 Báo cáo Công tác phòng chống dịch Covid – 19 và công tác quản lý,giám sát người từ Trung Quốc về nước và đang ở Trung Quốc trên địa bàn huyện Đình Lập(Báo cáo Tuần từ ngày 16/03 đến 23/3/2020
310/UBND-NV 20-03-2020 V/v khen thưởng trong công tác giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
292/UBND-VP 20-03-2020 Giấy mời khảo sát chính thức Tiểu học Châu Sơn
288/UBND 19-03-2020 Công văn V/v Ngăn chặn, kiểm soát tình hình và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”.
101/KH-UBND 19-03-2020 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Đình Lập
290/UBND-VP 19-03-2020 V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đình Lập
144/BC-UBND 19-03-2020 Báo cáo Về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2020