Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đình Lập tổng kết công tác hội năm 2019

          Ngày 13/1/2020, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ 9 khóa XX, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2019

 

          Trong năm 2019, các cấp hội Phụ nữ trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời triển khai các văn bản của cấp trên đến từng chi hội. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà. Trong năm qua, thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 473 cuộc với gần 15 nghìn lượt chị em tham dự, giúp đỡ và giới thiệu được 40 gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực.  Tổ chưc tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. 3 an toàn” được 169 cuộc với gần 6 nghìn lượt chị em tham gia, giúp được 29 hộ đạt 5 không, 3 sạch, 3 an toàn. Cùng với đó, Hội LHPN huyện cũng thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội đó là: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Năm 2020, Hội LHPN huyện Đình Lập sẽ tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, nâng cao hoạt động của các cơ sở Hội, chú trọng phát triển hội viên, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

          Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN VN, Hội LHPN tỉnh và huyện đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ công tác hội năm 2019.

 

 

TH:Thế Mạnh

Trung tâm VHTT&TT Đình Lập