Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

          Ngày 20/1/2020, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đ/c Lý Văn Thăng, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía huyện có đ/c Nguyễn Hoàng Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Lê Văn Thắng: phó BT Huyện ủy, CT UBND huyện; đ/c Nông Thanh Tuyền: Phó bí thư TT Huyện ủy, CT HĐND huyện.  các đ/c UV BTV, ủy viên BCH, , bí thư, phó bí thư các chi đảng ủy trực thuộc, CT UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

 

          Trong năm 2019, BCH, BTV Huyện ủy Đình Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, các mặt công tác, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ huyện. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện CT số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Vinh danh khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu hiến đất trên địa bàn huyện.  Cũng trong năm 2019 đã kết nạp mới 108 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện trên 2.600 đảng viên.                                                                                                                                              

          Trong năm 2020, BCH Đảng bộ huyện Đình Lập tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết,  kết luận của Đảng theo hướng dẫn của cấp trên. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi, Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện công tác cán bộ, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện tinh giản biên chế. Chú trong kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

          Phát biểu tại hội nghị đ/c Lý Văn Thăng, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện năm 2019. Đồng thời, đề nghị năm 2020 BCH Đảng bộ huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

          Nhân dịp này  BTV Huyện ủy cũng đã tặng giấy khen cho 4 tập thể Chi, Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019./.

 

T/h: Ngọc Lan

Trung tâm VHTT&TT Đình Lập