Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
514/BC-UBND 03-09-2029 Báo cáo Tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa bão số 4 đối với giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập
68/UBND-TCKH 30-01-2020 Công văn V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của tỉnh theo Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
15/KH-UBND 15-01-2020 Kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
16/CTr-UBND 07-01-2020 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2020
05/BC-UBND 06-01-2020 Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
04/BC-UBND 06-01-2020 Báo cáo số lượng, chất lượng, danh sách và tiền lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
01/KH-UBND 06-01-2020 Kế hoachh Xây dựng, sửa chữa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên trong dịp hè trên địa bàn huyện
03/BC-UBND 06-01-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên,nâng bậc lương trước thời hạn và hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
01/BC-UBND 03-01-2020 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 huyện Đình Lập
269/KH-UBND 31-12-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương huyện Đình Lập năm 2020
1290/UBND-NV 02-12-2019 về việc báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức và tiền lương năm 2019
689/BC-UBND 29-11-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019,phương hướng nhiệm vụ năm 2020
1289/UBND-VHTT 29-11-2019 V/v kết quả rà soat số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
690/BC-UBND 29-11-2019 Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật , nâng xếp hạng chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2019
1197/UBND-NV 11-11-2019 Về góp ý kiến dự thảo Tờ trình về phương án giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
1198/UBND-NV 11-11-2019 về việc đề nghị hướng dẫn chuyển hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị
640/BC-UBND 08-11-2019 Báo cáo Kết quả kiểm tra, khảo sát tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Đình Lập
626/BC-UBND 31-10-2019 Báo cáo Tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và dự toán chi kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2019
625/BC-HĐPH 31-10-2019 Báo cáo tình hình kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật (9 tháng) năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
1115/UBND-TCKH 22-10-2019 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
1117/UBND-KTHT 22-10-2019 Công văn V/v tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành thiết bị và công nghệ nông - lâm - ngư nghiệp GROWTECH năm 2019
1116/UBND-TCKH 22-10-2019 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư Công.
600/BC-HĐTD 17-10-2019 Báo cáo kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2019 vòng 2
1035/CTr-UBND 30-09-2019 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2019
568/BC-UBND 30-09-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện kết luận số 62/KL-TTr ngày 26/6/2019 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc chấp hành quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1036/UBND-KTHT 30-09-2019 Công văn V/v xin ý kiến lập dự toán cứng hóa một số tuyến đường bằng công nghệ sử dụng tro bay kết hợp xi măng gia cố nền đất
1034/UBND-NN 30-09-2019 Công văn V/v tái đàn lợn sau khi hết dịch bệnh
121/TTr-UBND 30-09-2019 Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đình Lập
567/BC-UBND 30-09-2019 Báo cáo kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh (Huyện Đình Lập)
1027/UBND-TNMT 27-09-2019 V/v tổng hợp số liệu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
564/BC-UBND 27-09-2019 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
1026/UBND-KTHT 27-09-2019 Công văn V/v góp ý dự thảo đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
1023/UBND-NN 27-09-2019 Công văn V/v cung cấp danh sách các đơn vị sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên địa bàn huyện
560/BC-UBND 27-09-2019 Báo cáo Tình hình và kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện xây dựng mô hình phát triển sản xuất tại các xã nông thôn mới và xã đặc biệt khó khăn 9 tháng đầu năm; phương h
222/KH-UBND 27-09-2019 Kế hoạch Tổng kết sản xuất Đông - Xuân năm 2018 - 2019, nhiệm vụ sản xuất Đông- Xuân năm 2019 - 2020
559/BC-UBND 27-09-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2016 - 2018 (Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn)
558/BC-UBND 27-09-2019 Báo cáo Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập
556/BC-UBND 25-09-2019 Báo cáo Việc sử dụng đất lâm nghiệp và rừng Thông phát tán hiện chưa giao quản lý, sử dụng tại Song Phe, thôn Bản Mạ, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
549/BC-UBND 25-09-2019 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP
557/BC-UBND 25-09-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác BT, GPMB dự án Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn
1016/UBND-kTHT 25-09-2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn
555/BC-UBND 25-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019
547/BC-UBND 24-09-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
546/BC-UBND 24-09-2019 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
221/KH-UBND 24-09-2019 Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2019
544/BC-BCĐ 20-09-2019 Báo cáo Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
1004/UBND-VP 20-09-2019 Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1002/UBND-TCKH 20-09-2019 Công văn V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh, Tờ trình của UBND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
220/KH-UBND 20-09-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019
991/UBND-TCKH 19-09-2019 Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thẩm định giá khi thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ
218/KH-UBND 19-09-2019 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
1001/PA-UBND 19-09-2019 Phương án Trưng bày gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư năm 2019
543/BC-UBND 19-09-2019 Báo cáo Kinh phí cho công tác chôn lập rác rác và xử lý rác thải từ năm 2017 – tháng 6 năm 2019
141/GM-UBND 19-09-2019 Giấy mời thông qua dự thảo kết luận thanh tra theo quyết định số 92/QĐ-TTr
219/KH-UBND 19-09-2019 Kế hoạch Tham mưu Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
990/UBND-KTHT 19-09-2019 Công văn Giải trình cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch các quỹ đất thuộc hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỷ lệ 1/2000
542/BC-UBND 19-09-2019 Báo cáo kinh phí giảm cấp NSNN được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
997/UBND-VHTT 19-09-2019 V/v Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý di tích trên địa bàn.
537/BC-UBND 18-09-2019 Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
983/UBND-KTHT 18-09-2019 V/v góp ý dự thảo Đề cương, dự toán Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
540/BC-UBND 18-09-2019 Báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện những quy định về đầu tư đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập
987/UBND-KTHT 18-09-2019 Công văn V/v xin đầu tư hệ thống điện lưới Quốc gia thôn Khe Pặn Giữa, Khe Pặn Ngọn xã Châu Sơn, huyện Đình Lập ( Bản sửa)
536/BC-UBND 18-09-2019 Báo cáo Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tháng 9 năm 2019
986/UBND-KTHT 18-09-2019 Công văn v/v tổng hợp danh mục các công trình thực hiện theo Đề án phát triển GTNT cần bổ sung kinh phí
982/UBND-KTHT 18-09-2019 V/v Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lạng Sơn
539/BC-UBND 18-09-2019 Báo cáo Kết quả rà soát số liệu hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.
538/BC-UBND 18-09-2019 Báo cáo Kết quả rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện
541/BC-UBND 18-09-2019 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của ngành Xây dựng giai đoạn 2011-2020
985/UBND-GDĐT 18-09-2019 Công văn V/v góp ý văn bản triển khai thực hiện kế hoạch số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy
981/UBND-VP 17-09-2019 Công văn giao nhiệm vụ tham mưu triển khai công việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019
485/TB-UBND 17-09-2019 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019
482/TB-UBND 17-09-2019 Thông báo Kết quả hướng dẫn, trả lời các ý kiến kiến nghị của ông Nông Minh Ngọc, tại phiên tiếp công dân ngày 12 tháng 9 năm 2019
531/BC-BCĐ 16-09-2019 Báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra VSATTP trong dịp Tết Trung thu Năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
215/KH-UBND 16-09-2019 Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020 của huyện Đình Lập
971/UBND-TTPTQĐ 12-09-2019 V/v bàn giao mặt bằng xây dựng trụ sở Viện KSND huyện Đình Lập
475/TB-UBND 12-09-2019 Thông báo Kết luận Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019
968/UBND-TCKH 12-09-2019 Công văn V/v đăng ký hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển HTX theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
212/KH-UBND 11-09-2019 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đình Lập
521/BC-UBND 11-09-2019 Báo cáo tình hành kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập
520/BC-UBND 10-09-2019 Báo cáo việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
948/UBND-NV 05-09-2019 Về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ngoài kế hoạch
946/UBND-KTHT 04-09-2019 Công văn V/v đăng ký danh mục công trình đường GTNT từ nguồn huy động được tại buổi phát động kêu gọi ủng hộ làm đường GTNT của Chủ tịch UBND tỉnh
947/UBND-KTHT 04-09-2019 Công văn V/v đăng ký danh mục công trình đường GTNT từ nguồn huy động được tại buổi phát động kêu gọi ủng hộ làm đường GTNT của Chủ tịch UBND tỉnh
945/UBND-NV 04-09-2019 V/v thu hồi thẻ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
209/KH-UBND 03-09-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
207/KH-UBND 03-09-2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019
940/UBND-TCKH 30-08-2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm tài sản công và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng định giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
929/UBND-VHTT 29-08-2019 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
202/KH-UBND 28-08-2019 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 178-KH/HU ngày 14/8/2019 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dù
500/BC-UBND 28-08-2019 Báo cáo Đánh giá hoạt động các chốt kiểm dịch tạm thời phòng, chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Đình Lập
927/UBND-VPĐP 28-08-2019 V/v thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2019 – 2020,
499/BC-UBND 28-08-2019 Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2018, kế hoạch vụ Đông năm 2019
922/UBND-TNMT 27-08-2019 922/UBND-TNMT
926/UBND-TCKH 27-08-2019 Công văn v/v thực hiện văn bản hướng dẫn liên ngành số 1567/HDLN-STC-SNNPTNT ngày 07/8/2019
912/UBND-NV 26-08-2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
913/UBND-NV 26-08-2019 V/v đề nghị phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với Bí thư chi bộ các thôn, khu phố năm 2019
914/UBND-NV 26-08-2019 V/v không cử công chức, viên chức nữ giữ chức vụ lãnh đạo đi bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
494/BC-UBND 23-08-2019 báo cáo danh sách hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP
488/BC-UBND 21-08-2019 Báo cáo Thực hiện rà soát, bổ sung hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
490/BC-UBND 21-08-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 phục vụ đoàn giám sát Quốc hội