Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Huyện Đình Lập: Kết quả hai năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Huyện Đình Lập: Kết quả hai năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

 

Xác định việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng phải được xem là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, và cộng đồng dân cư. Theo đó ngay sau khi có Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện đến cán bộ chủ chốt của huyện, và các xã thị trấn. Đồng thời chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Đình Lập  phối hợp với các khối đoàn thể, các ban ngành của huyện, Phòng PC07 Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức mở hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân . Kết quả đã mở được gần 100 hội nghị tại các xã, thôn với gần 3000 lượt người tham dự. Cùng với đó triển khai giao khoán quản lý bảo vệ rừng được trên 45 cuộc với với trên 1.100 lượt người tham gia, ký hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng tự nhiên với 24 cộng đồng dân cư thôn và trên 30 chủ hộ gia đình cá nhân để bảo vệ  2.818 ha rừng tự nhiên; việc thực hiện các chính sách bảo vệ và phát triển rừngcũng được triển khai đạt hiệu quả, Từ đầu năm 2017 đến nay thực hiện các chương trình, nguồn vốn về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đã trồng rừng mới được 3.741 ha. Hỗ trợ vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả được 404 dự án (hộ gia đình cá nhân) với tổng số vốn cho vay trên 29 tỷ đồng để trồng mới gần1.500 ha rừng.

          Có thể thấy sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều gia đình có thu nhập ổn định từ rừng và làm giàu từ kinh tế rừng. Độ che phủ rừng ổn định ở mức 76,03%.Tình hình vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giảm; không có các điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; các vụ cháy rừng được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hạn chế được thiệt hại.

          Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước cho chính quyền cơ sở, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, chính quyền, cơ quan, tổ chức đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng xảy ra thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy mạnh công tác phát triển rừng, nâng cao chất lượng, năng suất rừng trồng gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

                                                                                         T/h: Bảo Lam