Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiên Mộc ra mắt Câu lạc bộ hát then đàn tính

         Ngày 29/11/2019, UBND xã Kiên Mộc  phối hợp với Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện tổ chức Lễ ra mắt câu lạc bộ đàn tính hát then tại nhà văn hóa xã Kiên Mộc.

      Câu lạc bộ được thành lập gồm có 25 thành viên, là những hạt nhân văn nghệ quần chúng tại cơ sở, với lòng yêu thích nghệ thuật hát Then Đàn tính. Câu lạc bộ đi vào sinh hoạt sẽ tạo điều kiện phát triển khả năng, kỹ năng và nâng cao trình độ về nghệ thuật hát Then, Đàn tính trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Tại buổi Lễ, các hội viên câu lạc bộ đã biểu diễn các tiết mục hát then, đàn tính đặc sắc và ấn tượng, Câu lạc bộ được thành lập nhằm phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này. Đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

     

T/h: Nông Tùng

Trung tâm VH,TT&TT Đình Lập