Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lạng Sơn: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XII

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng định kỳ tháng 5/2017. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên Đoàn 338; các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

 

 

 

Hội nghị được thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và tiếp nhận thông tin về công tác đấu tranh phòng, chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội ở nước ta hiện nay; hoạt động tôn giáo của nước ta thời gian gần đây; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới về các vấn đề này.

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn đề nghị các đại biểu tập trung tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các sự kiện quốc tế và hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác tôn giáo; việc sử dụng mạng xã hội; thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình trong các tầng lớp nhân dân, sớm phản ánh, đề xuất với cơ quan, ngành chức năng phương thức nhằm giải quyết tốt các tình huống, kịp thời định hướng dư luận xã hội.

 

Nguyễn Đức Luận