Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 5 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
514/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
514BC.UBND_.signed.pdf 317.67 KB