Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018

Ngày 19/5/2017, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII năm 2018 tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

 

 

Theo thống kê, đến nay đã có 134/226 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT (đạt 59,3%), dự kiến hoàn thành trước ngày 31/8/2017; ngay sau đó, Đại hội TDTT cấp huyện sẽ tổ chức và hoàn thành trước ngày 30/4/2018. Đại hội TDTT cấp tỉnh với 14 môn thi đấu, được chia làm 02 giai đoạn, dự kiến khai mạc ngày 15/9/2018 và kéo dài từ ngày 15 - 19/9/2018. Đến nay, kế hoạch tổ chức và điều lệ các môn thi đấu trong Đại hội cấp tỉnh đã được ban hành, các công việc khác đang được khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, hướng dẫn mức chi cho Đại hội và các nội dung công việc cần tập trung triển khai trong thời gian tiếp theo.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên, thành lập Ban Tổ chức Đại hội cấp tỉnh, thành lập các Tiểu ban và ban hành kế hoạch tổng thể, chương trình chi tiết của Đại hội cấp tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các môn thi đấu trước Đại hội cấp tỉnh hiệu quả, đúng quy định; lựa chọn chỉ đạo, tổ chức điểm Đại hội cấp huyện; thống nhất ban hành các mức chi cho Đại hội TDTT các cấp phù hợp, đúng quy định; bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa kinh phí phục vụ Đại hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội./.

 

Phương Linh