Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020

Ngày 17/12/2019, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Nông Thanh Tuyền, phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lê Văn Thắng, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; và điểm cầu của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.