Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trực tuyến toàn quốc Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 18/5/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Về phía Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được các các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản. Trong thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều” làm việc khoa học và được nhân dân đồng tình ủng hộ...

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thời gian tới các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu ra trong Chỉ thị, gắn liền với triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 làm thước đo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; phải thúc đẩy hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền, biểu dương nhân rộng những tấm gương điển hình.

 

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 48 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm qua./.

 

Bích Diệp