Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LĐLĐ huyện Đình Lập tập huấn công tác công đoàn năm 2019

Ngày 28/11/2019, LĐLĐ huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác công đoàn cho các cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn các thao tác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn như đăng nhập hệ thống phần mềm, chuyển sinh hoạt đoàn viên, tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên, công cụ quản lý đoàn viên, công cụ quản lý báo cáo, thống kê đoàn viên…; Công đoàn cơ sở tham gia quản lý, xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thi đua khen thưởng và hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn. Các học viên tham dự tập huấn thực hành trực tiếp trên máy tính và được báo cáo viên kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Thông qua, lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý số lượng, chất lượng đoàn viên Công đoàn trong toàn hệ thống. Việc áp dụng phần mềm tạo điều kiện cho các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt thông tin về đoàn viên: cập nhật dữ liệu đoàn viên, gắn mã ID đoàn viên, gắn mã Vpoint để thực hiện các chương trình phúc lợi, ưu đãi, giảm giá dịch vụ, hàng hóa cho đoàn viên và theo dõi đoàn phí./.

 

 

T/h: Quách Hương

Trung tâm VH, TT&TT Đình Lập