Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ huyện Đình Lập

Những mốc son trong quá trình thành lập

và phát triển Đảng bộ huyện Đình Lập

 

Ngày 19-9-1945, tại Pò Có, Khe Cháy, xã Thái Bình, Hội đồng Bảo an nhân dân huyện Đình Lập đã chính thức được thành lập. Hội đồng Bảo an nhân dân ra đời là thành quả của ý chí quyết tâm và khao khát, ước vọng của đồng bào các dân tộc Đình Lập muốn vươn tới một xã hội công bằng, không có áp bức, bóc lột, cùng cuộc sống tự do, không có giặc Phỉ cướp phá.

Ngày 18-11-1945, chính quyền cách mạng nhân dân huyện Đình Lập chính thức được thành lập. Việc thành lập chính quyền cách mạng nhân dân đã kết thúc vai trò lịch sử của Hội đồng Bảo an nhân dân, mở ra xu hướng mới trong đời sống chính trị của đồng bào các dân tộc trong huyện.

Từ tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 1946, nhân dân các dân tộc trong huyện sát cánh cùng bộ đội chủ lực xây dựng pháo đài chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, hình thành khu căn cứ chiến đấu Nà Thuộc, bao gồm: các xã Kiên Mộc, Bính Xá, Bắc Xa. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 1947, quân dân khu Nà Thuộc đã bẻ gẫy các đợt tiến công của địch, tiêu diệt một tên đội, một tên quan ba Pháp. Tin thắng trận của quân và dân khu Nà Thuộc đã lan khắp chiến trường Việt Bắc. Tháng 2-1948, Bác Hồ đã gửi, tặng quân và dân khu Nà Thuộc bức trướng thêu dòng chữ "ủng hộ Kháng Chiến". Đây là phần thưởng độc nhất vô nhị, mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng thời, Chính phủ cũng tặng thưởng quân và dân Nà Thuộc Huân chương Quân công hạng Ba.

Được sự nhất trí của ban lãnh đạo Tỉnh uỷ, ngày 7-11-1947, tại khu căn cứ Nà Thuộc, đồng chí Vũ Loan (cán bộ tăng cường của tỉnh) đã chính thức tuyên bố kết nạp Đảng các đồng chí Vi Xuân Hỷ và nữ đồng chí Liên. Ngay sau đó, chi bộ cơ quan chính quyền huyện được thành lập do đồng chí Vũ Loan làm Bí thư. Đến tháng 6-1949, Đảng bộ huyện Đình Lập chính thức được thành lập do đồng chí Vũ Đức Phong làm Bí thư Đảng bộ.

Từ năm 1986 đến đầu năm 2004, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Đình Lập tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo, đồng thời xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Ngày 18-11-2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đình Lập được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.