Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 15 May 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
491/UBND-NV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
dang ky NNCC2019.xls 29 KB