Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
560/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
bao cao chinh sách thang 9.xls 112.5 KB