Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
559/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
BIEU KEM BAO CAO GIAM SAT.xls 79.5 KB