Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 24 February 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
152/QĐ-HĐTDVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
152QĐ-HĐTDVC.pdf 6.69 MB