Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Taxonomy Color
red

922/UBND-TNMT

Submitted by Tổng biên tập on 28 August 2019
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Subscribe to Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Huyện