Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Ngày 12 tháng 10 năm 2017 Công an huyện Ban hành Văn bản Thông báo số 727/TB-CAH ngày 12/10/2017 Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bao gồm 54 xe mô tô các loại đã qua sử dụng với giá khời điểm là 38.600.000 đồng với các nội dung:

          1: Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          - Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tải sản đấu gia.

          - Có năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại trụ sở, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian 03 tháng gần nhất, báo cáo hoạt động gửi Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo gần nhất

          - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

          - Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.

          - Hồ sơ phấp lý 01 bản giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoạch Quyết định thành lập.

           2: Thời gian địa điểm: 05 ngày làm việc kề từ ngày thông báo nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại công an huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn - Khu 3 thị trấn Đình Lập - huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn

Nội dung chi tiết tại thông báo số 727/TB-CAH đính kèm

   
Đính kèm Dung lượng
727-TB-CAH.PDF 35.98 KB