Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổng kết Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020

Ngày 4/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc mầm non năm học 2019-2020 để đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong quá trình tổ chức Hội thi và tuyên dương khen thưởng các cá nhân có thành tích cao trong Hội thi.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong Hội thi

          Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 51 giáo viên đến từ 14 trường mầm non trên địa bàn huyện, Hội thi diễn ra từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 03/12/2019. Tại Hội thi các giáo viên đã trải qua các phần thi kiểm tra năng lực được thực hiện bằng hình thức thi trả lời câu hỏi, nội dung là những hiểu biết của giáo viên về Luật Giáo dục...; Phần thi đồ dùng tự tạo mỗi thí sinh tự làm đồ chơi, đồ dùng học tập và phần thi Giảng mỗi giáo viên thực hành giảng dạy 2 hoạt động giáo dục theo phân phối chương trình tại thời điểm diễn ra hội thi. Kết quả có 45 giáo viên đạt loại giỏi và 6 giáo viên đạt loại khá. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non./.

T/h: Ngọc Lan

Trung tâm VH,TT&TT Đình Lập