Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Văn hóa - Xã hội

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỤM THI ĐUA 5 HUYỆN BIÊN GIỚI NĂM 2019

Ngày 3/1/2020, tại huyện Đình Lập, Cụm thi đua 5 huyện biên giới gồm Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cụm thi đua 5 huyện biên giới năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2020

Ngày 17/12/2019, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Nông Thanh Tuyền, phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lê Văn Thắng, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; và điểm cầu của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Văn hóa - Xã hội

ĐÌNH LẬP: ĐIỆN LỰC TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2019

Nhằm tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc khách hàng, mang đến cho khách hàng sử dụng điện chất lượng, dịch vụ ngày một tốt hơn, Đội quản lý điện  huyện Đình Lập thuộc Điện Lực huyện Lộc Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm “Tri ân khách hàng” trong tháng 12/2019  trên địa bàn huyện.