Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

99 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Từ ngày 22/3 – 01/4/2021,  Huyện ủy Đình Lập đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 99 quần chúng ưu tú thuộc các chi đảng bộ thuộc Huyện Ủy.