Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
44/UBND-NV 16-04-2020 V/v báo cáo số liệu biên chế phục vụ xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021
416/UBND-KTHT 15-04-2020 Công văn V/v thực hiện di chuyển cột điện, cột viễn thông để chỉnh trang đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.
227/BC-UBND 15-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 15/4/2020)
414/UBND-BCHQS 15-04-2020 V/v góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 13/2014/NĐ-CP
415/UBND-TCKH 15-04-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg
418/UBND-NV 15-04-2020 V/v đăng ký cử cán bộ tham gia bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức năm 2020
226/BC-UBND 15-04-2020 Báo cáo số liệu thu, chi tháng 3, ước thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020 huyện Đình Lập
419/UBND-GDĐT 15-04-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020
413/HĐTD 14-04-2020 V/v cung cấp tài liệu để phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 vòng 2
224/BC-UBND 14-04-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tháng 4
179/TB-UBND 13-04-2020 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển viên chức vòng 01 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
212/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáoTổng kết công tác quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019
211/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo phối hợp xây dựng báo cáo thi hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
176/TB-UBND 13-04-2020 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 04 năm 2020 (ngày 10/4/2020)
401/UBND-GDĐT 13-04-2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025
216/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Tình hình quản lý và hoạt động cửa khẩu phụ Bản Chắt Quí I. 2020
214/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 13/4/2020)
207/UBND-BQL 13-04-2020 Báo cáo tình hình thi công công trình Khắc phục ô nhiễm môi trường cải tạo thành khuôn viên cây xanh thị trấn Đình Lập
403/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X);
215/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuần thứ I tháng 4 năm 2020 trên địa bành uyện Đình Lập (Tính từ ngày 03/4 đến 10/4/2020)
409/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 và Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
219/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
410/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v sử dụng file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
210/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo thực hiện các chế độ chính sách năm 2019, 2020, dự kiến dự toán năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập
218/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo đánh giá phân định các xã, thôn vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
223/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo tình hình thực hiện thi công xây dựng công trình khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo thành khuân viên cây xanh thị trấn Đình Lập
405/UBND-NV 13-04-2020 V/v nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020
400/UBND-VP 13-04-2020 Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
220/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
4/UBND-TCKH 13-04-2020 Công văn V/v lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
213/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 144-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X)
406/HD-HĐTĐKT 13-04-2020 Hướng dẫn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
402/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tínngưỡng, tôn giáo
412/UBND-KTHT 13-04-2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Dự thảo Hướng dẫn triẻn khai thực hiện một số Điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng
408/UBND-TP 13-04-2020 Về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020
209/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh ban hành năm 2019, 2020 huyện Đình Lập
404/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v triển khai thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
407/UBND-VP 13-04-2020 VV dong y tiep nhan khau trang y te phong chong dich Covid -19
221/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2017/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập
206/BC-UBND 12-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 12/4/2020)
206/BC-UBND 11-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 11/4/2020
398/UBND-TP 10-04-2020 V/v cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
120/KH-UBND 10-04-2020 Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đình Lập
180/TB-HĐKTSH 10-04-2020 Thông báo Thí sinh đủ điều kiện, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
202/BC-UBND 10-04-2020 Báo cáo Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuần thứ II tháng 04 năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập (Tính từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 10/04/2020)
204/BC-UBND 10-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 10/4/2020)
399/UBND-TP 10-04-2020 V/v phối hợp thực hiện Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo
121/KH-BCĐ 10-04-2020 Kế hoạch Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020
397/UBND-TNMT 10-04-2020 V/v niêm yết công khai phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về cho địa phương quản lý tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập
203/BC-UBND 10-04-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020
395/UBND-VP 09-04-2020 Công văn Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa tỉnh Lạng Sơn
392/UBND-LĐTBXH-DT 09-04-2020 V/v rà soát, báo cáo số liệu, lập danh sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19
396/UBND-LĐTBXH-DT 09-04-2020 V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đình Lập (ông Mai Xuân Lộc)
394/UBND-VP 09-04-2020 Về việc báo cáo xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
199/BC-UBND 09-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập(Ngày 09/4/2020
201/BC-UBND 09-04-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 3 Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và Chương trình 5 tăng cường quản lý vốn đầu tư công; nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước lĩnh vực ngành thuộc Chương trình số 22/CTr
393/UBND-NV 09-04-2020 V/v giới thiêu điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị
200/BC-UBND 09-04-2020 Báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2020
194/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
386/UBND-VP 08-04-2020 Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
382/BCĐ 08-04-2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
389/UBND-TCKH 08-04-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
385/UBND-TP 08-04-2020 V/v lập danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác Bồi thường nhà nước
379/UBND-VP 08-04-2020 Về việc nghị rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy
197/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I và cả năm 2020
119/KH-UBND 08-04-2020 Kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
198/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo Nhu cầu kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 từ 23/01/2020 đến 30/6/2020
380/UBND-NV 08-04-2020 V/v cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức Chuyên viên chính năm 2020
384/UBND-TP 08-04-2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn huyện Đình Lập
195/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2020
387/UBND-NN 08-04-2020 Công văn Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020
192/BC-UBND 08-04-2020 Báo cáo Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020
391/UBND-NV 08-04-2020 v/v nhất trí phương án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
390/UBND-KTHT 08-04-2020 Công văn V/v góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình liên thông cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp
388/UBND-TCKH 08-04-2020 Công văn về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước.
383/UBND-TP 08-04-2020 V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
381/UBND-VHTT 08-04-2020 V/v tuyên truyền thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA
190/BC-UBND 07-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 07/4/2020)
175/TB-UBND 07-04-2020 Thông báo kết luận giao ban lãnh đạo UBND huyện ngày 6/4/2020
378/UBND-VP 07-04-2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn
191/BC-UBND 07-04-2020 Báo cáo Tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020
189/UBND-VP 07-04-2020 Về việc giao nhiệm vụ tham mưu kế hoạch thực hiện phương án cách ly phòng, chống Covid-19 tại một khu dân cư trên địa bàn huyện Đình Lập
188/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo kết quả rút dự toán bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện quý I năm 2020
376/UBND-TNMT 06-04-2020 V/v phổ biến thông tin và tham gia, hưởng ứng Cuộc thi GreenTech
369/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn V/v cung cấp thông tin, số liệu để xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em năm 2018 và 2019
182/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020
359/UBND-VHTT 06-04-2020 V/v tuyên truyền các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
364/UBND-TCKH 06-04-2020 Công văn V/v góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh vê tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vụ quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn
185/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
368/UBND-NN 06-04-2020 Công văn về việc rà soát, xác định tổng hợp số liệu lợn chết, ốm, buộc phải tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn
118/KH-BCĐ 06-04-2020 Kế hoạch thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2020
363/UBND-NV 06-04-2020 V/v chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức người lao động
372/UBND-NV 06-04-2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
362/UBND-VHTT 06-04-2020 tuyên truyền triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19
187/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
371/UBND-NN 06-04-2020 Công văn về việc tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học
183/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình giảm nghèo huyện Đình Lập
373/UBND-LĐTBXH-DT 06-04-2020 V/v chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID – 19
180/BC-UBND 06-04-2020 Báo cáo Rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2020
360/UBND-VHTT 06-04-2020 V/v trưng dụng cơ sở lưu trú du lịch làm nơi phục vụ cách ly cho cán bộ y tế và cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19