Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
54/KH-UBND 16-12-2022 Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm tối đa năm 2021
175/KH-UBND 27-05-2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030" trên đị
540/BC-UBND 27-05-2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
821/UBND-NN 26-05-2022 Công văn v/v thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn huyện Đình Lập
534/Bc-UBND 26-05-2022 Báo cáo kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Đình Lập
1262,1263/QĐ-UBND 26-05-2022 Quyết định về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập
820/UBND-NN 26-05-2022 Công văn v/v Đề xuất dự án/ nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2030
818/UBND-KTHT 26-05-2022 Công văn v/v góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
812/UBND-KTHT 25-05-2022 Công văn v/v đề nghị mở rộng mặt đường đoạn trung tâm xã Lâm Ca và xã Đồng Thắng thuộc dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A
811/BCĐ 25-05-2022 Công văn thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022
815/UBND-TNMT 25-05-2022 Công văn V/v rà soát danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2022 trên địa bàn huyện
532/BC-UBND 25-05-2022 Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn mưa ngày 10/5/2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
810/UBND-NV 25-05-2022 V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
526/BC-UBND 24-05-2022 Báo cáo số lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2021
788/UBND-LĐTBXH-DT 24-05-2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em
527/BC-UBND 24-05-2022 Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số 66/2020 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập
789/UBND-VHTT 24-05-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch "Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
173/KH-UBND 23-05-2022 Kế hoạch tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022
779/UBND-VP 23-05-2022 Công văn về việc cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ và bảo hộ công dân
495/BC-TCT 20-05-2022 Báo cáo kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
510/Bc-UBND 19-05-2022 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng công nghệ lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ôtô
171/KH-UBND 19-05-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
509/Bc-UBND 19-05-2022 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
752/UBND-TNMT 18-05-2022 Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022
502/BC-UBND 18-05-2022 Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
500/BC-BCĐ 18-05-2022 BÁO CÁO THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2021
170/KH-UBND 18-05-2022 Kế hoạch quản lý trường lớp, học sinh trong dịp hè 2022
751/UBND-TTPTQĐ 18-05-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Đề cương báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh
501/BC-UBND 18-05-2022 Tình hình các bước thực hiện và dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025
164/KH-UBND 17-05-2022 Kế hoạch huyển đổi số năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
728/UBND-TCKH 17-05-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
497/BC-UBND 17-05-2022 Báo cáo Kết quả thực hiện các kiến nghị của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại báo cáo số 193/BC-HĐND-KTNS ngày 8/3/2022
738/UBND-VHTT 17-05-2022 V/v góp ý vào dự thảo phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Văn hóa cơ sở theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao v
731/UBND-KTHT 17-05-2022 V/v đề nghị đầu tư xây dựng hạng mục thảm BTN mặt đường Quốc lộ 31 đoạn nội thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
735/UBND-VP 17-05-2022 Về việc góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của Văn phòng Chính phủ
729/UBND-KTHT 17-05-2022 V/v tham gia ý kiến đối với nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.
1132/QĐ-XPHC 17-05-2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
727/UBND-TCKH 17-05-2022 Công văn V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao Chỉ số PCI, DDCI năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
732/UBND-TTr 17-05-2022 V/v tham gia ý kiến dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
737/UBND-VHTT 17-05-2022 V/v giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022
730/UBND-TCKH 17-05-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
163/KH-UBND 17-05-2022 Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
494/Bc-UBND 16-05-2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
717/UBND-GDĐT 16-05-2022 Công văn góp ý dự thảo Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
492/BC-UBND 14-05-2022 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 huyện Đình Lập
705/UBND-TCKH 13-05-2022 Công văn về việc kết quả phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện quản lý năm 2021 phân bổ cho các công trình, dự án đầu tư
711/UBND-VHTT 13-05-2022 Phát động thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
484/BC-UBND 13-05-2022 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện phương án sử dụng đất và giải quyết tranh chấp đất, tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập
706/BTC 13-05-2022 Công văn về việc lùi thời gian khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX
486/BC-UBND 13-05-2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
162/KH-UBND 13-05-2022 Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập
709/UBND-KTHT 13-05-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo văn bản đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão
700/UBND-KTHT 12-05-2022 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 tại Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025
702/UBND-LĐTBXH-DT 12-05-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về truyền thông Giáo dục nghề nghiệp năm 2022
699/UBND-NV 12-05-2022 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
686/UBND-LĐTBXH-DT 11-05-2022 Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ
688/UBND-NN 11-05-2022 Công văn Vv chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
684/UBND-KTHT 11-05-2022 V/v đề nghị xử lý đảm bảo ATGT nút giao giữa Quốc lộ 4B (Km55+060/QL.4B) và Quốc lộ 31 (Km129+800/QL.31) tại thị trấn Đình Lập
682/UBND-TNMT 10-05-2022 Công văn V/v góp ý đề cương, dự toán dự án: Tổng điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai và phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn
678/UBND-LĐTBXH-DT 10-05-2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn
676/UBND-NV 09-05-2022 Công văn V/v cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn huyện
667/UBND-LĐTBXH-DT 09-05-2022 V/v góp ý dự thảo KH Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2022
669/UBND-TCKH 09-05-2022 Công văn về việc tham gia ý kiến dự thảo Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
161/KH-UBND 09-05-2022 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025
160/KH-UBND 09-05-2022 Kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện Đình Lập
672/UBND-TCKH 09-05-2022 Công văn về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.
668/UBND-TNMT 09-05-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm
473/BC-UBND 09-05-2022 Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
159/KH-UBND 09-05-2022 Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện Đình Lập
462/BC-UBND 06-05-2022 Báo cáo Đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trên địa bàn huyện Đình Lập
662/UBND-VP 06-05-2022 Công văn về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Lạng Sơn
463/BC-UBND 06-05-2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn"
663/UBND-LĐTBXH-DT 06-05-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2022
659/UBNd-VHTT 06-05-2022 V/v cung cấp danh sách đại biểu tham dự Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở
647/UBND-VP 04-05-2022 Công văn góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đánh giá 04 năm tình hình thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.
1062,1063/QĐ-UBND 04-05-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trụ sở làm việc Công an xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - 107
156/KH-UBND 04-05-2022 Kế hoạch Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
646/UBNd-TCKH 04-05-2022 Công văn về việc kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước (số liệu đến hết ngày 30/4/2022)
448/Bc-UBND 29-04-2022 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
626/UBND-VHTT 29-04-2022 Công văn về việc cung cấp số liệu phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số
624/UBND-VP 28-04-2022 Công văn đăng ký triển khai kết nối, tích hợp chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
623/UBND-VP 28-04-2022 Công văn góp ý dự thảo hướng dẫn cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
1019,1020,1021/QĐ-UBND 27-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập - 104
619/UBND-NV 27-04-2022 V/v thực hiện tiêu chí thành phần từ 18.1 đến 18.3 thuộc Tiêu chí số 18 đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, giai đoạn 2021-2025
612/UBND-TCKH 27-04-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về mua sắm tập trung, phân công đơn vị danh mục mua thực hiện mua sắm tập trung
600/UBND-GDĐT 27-04-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch "Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
603/UBND-GDĐT 27-04-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
614/UBND-NN 27-04-2022 Công văn góp ý dự thảo Nghị quyết về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
601/UBND-KTHT 27-04-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2022 (kỳ 2) (ngày 27 tháng 4 năm 2022)
617/UBND-NV 27-04-2022 V/v báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
610/UBND-NV 27-04-2022 V/v xin ý kiến đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020
498/TB-UBND 27-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 02 tháng 4 năm 2022
620/UBND-GDĐT 27-04-2022 V/v giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
613/UBND-NN 27-04-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT về biện pháp lâm sinh
602/UBND-TP 27-04-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án, Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh
615/UBND-VHTT 27-04-2022 V/v cung cấp số liệu số liệu VBQPPL và văn bản chỉ đạo điều hành còn hiệu lực phục vụ cho chuyển đổi số
590/UBND-KTHT 26-04-2022 Công văn gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1
695/UBND-TNMT 26-04-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
434/BC-UBND 26-04-2022 Báo cáo Kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn Tháng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
598/UBND-LĐTBXH-DT 26-04-2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng