Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3633/QĐ-UBND 30-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập (Hộ ông Bế Trọng Phúc, thôn Pò Háng) -421
3631/QĐ-UBND 30-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập (Hộ ông Hoàng Văn Nghị, thôn Pò Phát ) - 421
3632/QĐ-UBND 30-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập (Hộ bà Bế Thị Đông, xã Bính Xá) -421
3629/QĐ-UBND 30-11-2023 Quyết định về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân tại Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập (Hộ ông Hoàng Văn Tấn - thôn Pò Phát) -421
01/KL-TTr 24-11-2023 Két luận thanh tra việc châp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng GD và ĐT huyện Đình LẬp
3558/QĐ-UBND 16-11-2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Khu tái định cư Dự án Nâng cấp đ
2396/GP-UBND 08-11-2023 Giấy phép môi trường dự án Trạm trộn Bê tông Đình Lập
3397/QĐ-UBND 03-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Còn Phiêng, xã Bính Xá (Hộ ông Hà Tiến Bình) - 394
3393/QĐ-UBND 03-11-2023 Quyết định về việc công nhận thôn Khẩu Nua, xã Bính Xá, huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới
3395/QĐ-UBND 03-11-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Ngàn Chả, xã Bính Xá (Hộ ông Triệu Tiến Thành) - 394
3377/QĐ-UBND 02-11-2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi vòng 2 và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
3329/QĐ-UBND 27-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (Hộ ông Mã Minh Châu, xã Đình Lập) -384
289/KH-BCĐ 23-10-2023 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đình Háng SLấp cấp huyện lần thứ II năm 2024
3192/QĐ-UBND 19-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để làm đường giao thông (Hộ ông La Văn Minh, xã Bắc Lãng) -378
3195/QĐ-UBND 19-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Khe Pặn Ngọn, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (Hộ ông Chìu Phùng) -374
3193/QĐ-UBND 19-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Khe Pặn Giữa, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (Hộ ông Đặng Mằn Quay) -374
3196/QĐ-UBND 19-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Khe Cù, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (Hộ ông Mai Như Hải) -374
3194/QĐ-UBND 19-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để mở rộng nhà văn hoá thôn Thống Nhất, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (Hộ ông Mai Như Hải) -374
3180/QĐ-UBND 17-10-2023 Quyết định Phê duyệt khoản tiền tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả cho người có đất thu hồi Hạng mục Lòng hồ Bản Lải phạm vi thôn Pò Háng, xã Bính Xá (lần 14) thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đ
3134/QĐ-UBND 10-10-2023 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường cây cối, hoa màu trong quá trình diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập năm 2023
3135/QĐ-UBND 10-10-2023 Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Đồng Quan, xã Bắc Lãng (Hộ ông Hà Văn Hợp) - 369
3136/QĐ-UBND 10-10-2023 Quyết định Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để xây dựng nhà văn hoá thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng (Hộ ông Lộc Dích Sáng, thường trú khu 3, TT Đình Lập) -369
2116/UBNd-TNMT 09-10-2023 V/v thực hiện rà soát, công bố công khai, lấy ý kiến người dân và trình danh mục các thửa đất nhỏ hẹp
3072/QĐ-UBND 29-09-2023 Quyết định phê duyệt khoản tiền tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả cho người có đất thu hồi thuộc dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (Phạm vi xã Đình Lập - Lần 2) - Tờ trình số 355
667/BC-UBND 26-09-2023 Báo cáo Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
2257/STTTT 25-09-2023 STTTT: V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
2967/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (phạm vi xã Đình Lập - lần 3) (hộ ông Lành Văn Khoan) -345
2972/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (phạm vi xã Đình Lập - lần 3) (hộ ông Bế Thành Khoa) -345
2977/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (phạm vi xã Đình Lập - lần 3) (hộ ông Hoàng Văn Trường) -345
2970/QĐ-UBND 19-09-2023 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (phạm vi xã Đình Lập - lần 3) (hộ ông Lương Văn Hội) -345