Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
17/TB-PNN 08-08-2023 Thông báo tuyển chọn chủ trì liên kết
340/Bc-UBND 18-05-2023 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
826/QĐ-UBND 23-03-2023 Quyết định Về việc điều chỉnh Phương án bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Hạng mục Cầu Pò Háng và xử lý các đoạn tránh ngập trên Quốc lộ 31 thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2861/QĐ-UBND n
825/QĐ-UBND 23-03-2023 Quyết định Phê duyệt phương án bố trí tái định cư (bổ sung) cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng phải di chuyển chỗ ở thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn -87
768/QĐ-UBND 20-03-2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thực hiện GPMB công trình Trụ sở Công an xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập -74
766/QĐ-UBND 20-03-2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thực hiện GPMB công trình Trụ sở Công an xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập -77
767/QĐ-UBND 20-03-2023 Quyết định Phê duyệt sử dụng nguồn kinh phí Sự nghiệp nông nghiệp thực hiện Tổ chức tập huấn công tác phòng, chống sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2023
2121/QĐ-UBND 01-08-2022 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500
96/TB-ĐGHDVH 14-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản
85/TB-TCKH 17-11-2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2760/QĐ-UBND 03-08-2021 Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500
1249/QĐ-UBND 13-05-2021 Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm văn hóa thể thao và dân cư huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500
1346/Tb-CAH 25-12-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
2792/QĐ-UBND 07-10-2019 Quyết định Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500