Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
96/TB-ĐGHDVH 14-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản
85/TB-TCKH 17-11-2021 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1346/Tb-CAH 25-12-2020 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản