Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB/VP 27-06-2022 Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND và UBND huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022