Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 10/11/2021, Ban tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đình Lập tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 6 tháng cuối năm 2021.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 6 tháng cuối năm 2021 có 49 học viên đến từ các chi đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Sau thời gian 06 ngày học tập (từ ngày 02 đến ngày 10/11/2021), các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đã hoàn thành tốt chương trình học tập.Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Trong đó có 05 học viên được Giám đốc Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích suất xắc trong học tập và rèn luyện