Skip to main content

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2020

Ngày 14/7, Ban Tuyên giáo huyện ủy- Trung tâm bổi dưỡng chính trị huyện Đình Lập tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2020.