Ngày 24/8/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ở cơ sở, luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022 cho hơn 100 đại biểu là người có uy tín trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn, bồi dưỡng

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của huyện truyền đạt các nội dung như: Vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; Đề cương tuyên truyền luật thực hiện dân chủ ở cở sở năm 2022; Thực hiện dân chử ở tổ chức có sử dụng lao động; Tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở…. Thông qua hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người có uy tín, cán bộ cốt cán có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Ngọc Lan