Ngày 8/9/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến. Huyện Đình Lập tham gia Hội nghị có 13 điểm cầu với 341 đại biểu. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp huyện có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh điểm cầu trung tâm huyện Đình Lập

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 -2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới; Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: Cạnh  tranh  chiến lược nước lớn hiện nay; Tác động và chính sách của Việt Nam; Lãnh đạo Ban Tuyên  giáo Trung ương định hướng  tuyên  truyền tháng 9/2023, đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: các đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

 

Thu Hiền