Ngày 12/9/2023, Phòng tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 cho 100 đại biểu là trưởng các ban của thôn và nhân dân trên địa bàn xã Bính Xá.