Thời gian qua, cùng với tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn tìm các biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Gia đình hôi viên hội nông dân vay vốn  phát triển kinh tế

Để đồng vốn đến tay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đạt hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đình Lập đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, thị trấn để các đơn vị chủ động phân bổ nguồn vốn đến các thôn, bản và thực hiện kế hoạch, đảm bảo không để tồn đọng lãng phí vốn. Đến nay, tổng dư nợ đạt  274 tỷ đồng với 14 chương trình, gần 3500 khách hàng vay vốn. Trong  đó doanh số cho vay đạt 35,2 tỷ đồng thông qua 14 chương trình vay. Bên cạnh đó, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, chất lượng tín dụng cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện, cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Đình Lập đạt huyện nông thôn mới năm 2025./.

Ngọc Lan