Ngày 16/9/2023, 03 Trường THPT Đình Lập, Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường lần 1 năm học 2023-2024 với chủ đề “ Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn liên trường”.

Toàn cảnh hội thảo

            Tại buổi hội thảo thành viên tham gia đoàn các trường trao đổi công tác phối hợp về bố trí hỗ trợ đội ngũ giáo viên tham gia thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tại các trường; Trao đổi thống nhất xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với nhóm, tổ bộ môn; Hoạt động giáo dục Stem, Robocom. Buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường đã bước đầu tạo ra được những hiệu ứng tích cực giúp cho các giáo viên gắn kết hơn, thể hiện tinh thần sẻ chia, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Qua đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các nhóm, tổ bộ môn; Tạo điều kiện cho các giáo viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm giảng dạy để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

Ngọc Lan