Hướng tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 19/11/2023, Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức giải bóng chuyền hơi trong Công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện năm 2023.