Ngày 5/1/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.