Ngày 2/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đình Lập đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 63 đại biểu, đại diện cho hơn 700 hội viên phụ nữ trong toàn xã. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Đình Lập chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.