Ngày 29/4/2021, Hội LHPN huyện Đình Lập phới hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và tuyên truyền Luật Bầu cử cho trên 50 chị em hội viên phụ nữ tại xã Thái Bình.