Ngày 28/4/2021, xã Thái Bình, huyện Đình Lập tổ chức hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021.