Ngày 29/4/2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đình Lập phối hợp với UBND xã Bính Xá tổ chức tập huấn công tác phòng chống sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi năm 2021 cho 50 học viên là các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.