Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Phòng giao dịch Ngân Hàng CSXH huyện đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch đồng thời hoàn thành nhiệm vụ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được chính sách cũng như nguồn vốn ưu đãi dễ dàng, thuận tiện nhất.