Ngày 08/6/2021, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ ủy thác cho vay cho các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021. Tại điểm cầu huyện Đình Lập có sự tham dự của đại điện của các tổ chức gồm MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân và Đoàn Thanh niên.

Tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn một số nội dung về: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với Hội, Đoàn thể; Công tác kiểm tra, giám sát Hội, Đoàn thể cấp xã, các tổ Tiết kiệm và vay vốn; Lưu giữ hồ sơ ủy thác của Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn theo văn bản số 09 và văn bản số 1466 của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Ngoài ra, Các đại biểu còn tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách. Qua lớp tập huấn giúp cho việc sử dụng các nguồn vốn vay ủy thác qua các tổ chức chính trị-xã hội đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn vay ủy thác có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn. 

 

Thế Mạnh