Ngày 17/9/2021, Đoàn công tác của huyện ủy Đình Lập do đ/c Hoàng Xuân Thuận-TUV, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hôi 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 tại Đảng ủy xã Bắc Lãng và Châu Sơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy 02 xã Bắc Lãng và Châu Sơn đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình kế hoạch của huyện, xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 và các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt. Đối với xã Bắc Lãng, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân đạt 99,10% kế hoạch, cấy được 99,59% cây vụ mùa. Kết quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, thu trên địa bàn đạt 70,78%, thực hiện tốt gia đình văn hóa đạt 85%, thôn văn hóa đạt 90% trở lên, 100% thủ tục hành chính được công khai minh bạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện giao về công tác tuyển quân 2021. Cùng với đó mô hình chính quyền thân thiện, cơ sở vật chất, các biểu mẫu, phiếu khảo đạt 70%. Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục tập chung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thu, chi ngân sách đúng quy định, đạt chỉ tiêu dự toán đề ra. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của cấp ủy.

Đ/c Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo với Đảng ủy xã Bắc Lãng

Đối với xã Châu sơn, vụ Đông Xuân đã gieo trồng được 97,6ha, đạt 97,4% kế hoạch, vụ mùa gieo trồng đạt 91,35%, tổ chức trồng rừng năm 2021 ước đạt trên 162ha. Cùng với đó, thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Đình Lập, Đảng ủy xã cũng đã ban hành quyết định phân công các ban ngành, đoàn thể tổ, chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Trong 03 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Châu Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập chung phát triển kinh tế mũi nhọn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.