Ngày 22/9/2021, UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện có đồng chí Lê Văn Thắng Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 huyện, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xóm của các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quy trình rà soát theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, thường xuyên và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021; Phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của các địa phương về chuẩn nghèo, quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thắng Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện huyện yêu cầu các xã, thị trấn sau hội nghị này thành lập ngay Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã năm 2021, tổ chức triển khai thực hiện công tác này theo đúng hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình để người dân hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ và có ý thức phối hợp với rà soát viên trong công tác rà soát. Trong quá trình thực hiện rà soát phải đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, từ đó thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 

Qua hội nghị tập huấn giúp các cán bộ cơ sở nắm vững quy trình để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2022, dự báo tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 

Thành Châu