Ngày 23/9/2021, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở thông tin truyền thông làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông và kiểm tra công tác phát triển kinh tế số tại huyện Đình Lập. Cùng đi với đoàn về phía huyện có Đ/c Lê Văn Thắng, phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đ/c lãnh đạo một số phòng ban liên quan.

Đoàn công tác khảo sát tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập

Tại chương trình, đoàn đã tiến hành khảo sát tại một số thôn chưa có sóng trên địa bàn xã Kiên Mộc và xã Bắc Xa. Hiện nay, toàn huyện Đình Lập có 16 thôn chưa có sóng điện thoại; 14 thôn, 5 xóm sóng điện thoại di động yếu.

          Tiếp đó, đoàn có buổi làm việc với UBND huyện về công tác phát triển kinh tế số trên địa bàn. Theo đó, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số của huyện phối hợp tổ chức được 4 lớp tập huấn về phát triển kinh tế số 2 lớp cấp huyện, 2 lớp cấp xã, thị trấn. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn trọng điểm thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông trường Thái Bình, xã Đình Lập quản lý, phát triển 55% hộ gia đình có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, lựa chọn 10% số hộ gia đình có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, số lượng để tập trung đào tạo, tập huấn sử dụng thành thạo trên cửa hàng số; đối với các xã còn lại, yêu cầu phát triển từ 50% trở lên hộ gia đình có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, lựa chọn 10% số hộ gia đình có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, số lượng để tập trung đào tạo, tập huấn sử dụng thành thạo trên cửa hàng số… Đồng thời, công tác tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Nhờ đó, đến nay trên 95% người tham gia tập huấn tạo được tài khoản bán hàng trên sàn giao dịch, 30% tài khoản đưa được sản phẩm lên sàn giao dịch…