Ngày 24/9/2021, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ 3 xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa năm 2021 đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng tại xã Bính Xá năm 2021.