Ngày 27/9/2021, Huyện ủy Đình Lập đã tổ chức Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Theo báo cáo, trong quý III năm 2021, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện và các cấp ủy cơ sở xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tích cực đổi mới, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ quý III đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện nghịq uyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ; Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọn tâm của cấp ủy huyện; Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đọa, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng; Tăng cường đi cơ sở năm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch; Duy trì theo dõi đôn đốc hoạt động các tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, các cơ quan khối đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong quý III năm 2021 phối hợp tổ chức được 536 cuộc cho 23.920 lượt người về kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước và địa phương cũng như tuyên truyền về công tác phòng, chống Covid-19; Tổ chức các phong trào, hoạt động tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Đặc biệt, trong đó cán bộ công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã tích cực tham gia phong trào "Ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng nông thôn mới" do UBND huyện phát động.