Ngày 28/9/2021, tại Hội trường UBND huyện Đình Lập, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND huyện Đình Lập tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, bảo trì khai thác đường giao thông nông thôn cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ địa chính của UBND các xã, thị trấn,  phòng Kinh tế Hạ tầng của hai  huyện Đình Lập và Lộc Bình.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã truyền đạt nội dung các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Quyết định phê duyệt các mẫu mặt đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn Các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định ban hành quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ địa phương tỉnh Lạng Sơn, và các hướng dẫn kèm theo. Đồng thời, hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận và làm rõ các vướng mắc về các nội dung liên quan đến công tác giao thông nông thôn được triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian qua. Thông qua việc tập huấn sẽ trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác về giao thông nông thôn các kỹ năng kinh nghiệm trong quản lý, bảo trì khai thác đường giao thông. Nắm rõ các mục tiêu trong đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 để thống nhất trong triển khai thực hiện.

Nông Tùng